Circus Rhapsody odwołany

Circus Rhapsody nie będzie przecież grał w OBOA. To wielka szkoda.

Wydział muzyczny już pracuje na pełnych obrotach, by wypełnić tę lukę.

To nadal jest ekscytujące.